آمار های دقیق و کاربردی برای آنالیز نحوه هزینه و درآمد شما

لازم است بدانید که تبلیغات شما در چه وضعیتی قرار دارد و با گذشت زمان وضعیت آن به چه صورت خواهد بود. شما می توانید همیشه و در هر ساعت در طول روز آمار مربوط به تبلیغ خود را مشاهده کنید. ویزیت ساز این امکان را در اختیار شما قرار می دهد. کافیست به حساب کاربری خود مراجعه کرده و آمار و اطلاعات و تحلیل هایی را نظیر تعداد دفعات نمایش ، تعداد کلیک ها و ... را مشاهده کنید و اقدام به ویراش تبلیغات خود نمایید. با استفاده از این آمار و ارقام می توانید در هر لحظه از وضعیت خود آگاه شوید و تغییرات لازم را به منظور بهبود صورت دهید. همچنین شناخت مخاطب و مقایسه این آمار با نمونه های موفق می تواند راهکار های ارزشمندی را در اختیار شما قرار دهد. ضمنا ویزیت ساز با حذف کلیک های تکراری از آمار کلیک های انجام شده این اطمینان را به شما می دهد که شما هیچ هزینه اضافی را پرداخت نخواهید کرد